menu dblex
förflyktigas
verb
försvinna
avdunsta
gå upp i rök
dunsta
upplösas
förjagas
förgasas
volatiliseras
fördunsta

Alla synonymer går att klicka på.