menu dblex
dunsta
verb
ge sig av
avdunsta
försvinna
fly
evaporera
förflyktigas
förgasas
I uttryck
dunsta av
dunsta ut

Alla synonymer går att klicka på.