menu dblex
förflacka
verb
försimpla
banalisera
förytliga

Alla synonymer går att klicka på.