menu dblex
banalisera
verb
förflacka

Alla synonymer går att klicka på.