menu dblex
föreställningsram
substantiv
referensram
attityd

Alla synonymer går att klicka på.