menu dblex
referensram
substantiv
föreställningsram
attityd
tankevärld
erfarenheter
Se även
referensramar

Alla synonymer går att klicka på.