menu dblex
förespå
verb
förebåda
förutsäga
profetera
bebåda
spå
förutspå
båda
sia
antyda
ställa i utsikt

Alla synonymer går att klicka på.