menu dblex
föreläsa
verb
uppläsa
deklamera
läsa upp
recitera
läsa högt
docera
undervisa
dra
hålla föredrag
hålla föreläsning

Alla synonymer går att klicka på.