menu dblex
deklamera
verb
uppläsa
recitera
framsäga
föredra
föreläsa
läsa
läsa upp
föredraga
framföra
orda
orera

Alla synonymer går att klicka på.