menu dblex
föreläggande
substantiv
åläggande
uppgift
föreskrift
arbetsuppgift

Alla synonymer går att klicka på.