menu dblex
arbetsuppgift
substantiv
åliggande
syssla
åtagande
uppgift
föreläggande
pensum

Alla synonymer går att klicka på.