menu dblex
föredraga
verb
hålla
framföra
utföra
deklamera
framdra
Se även
föredra

Alla synonymer går att klicka på.