menu dblex
fördjupad
adjektiv
upptagen
försänkt
inbegripen
försjunken
absorberad
fängslad
förlorad
grundlig
nedsjunken
I uttryck
fördjupad i
vara fördjupad i

Alla synonymer går att klicka på.