menu dblex
inbegripen
adjektiv
fördjupad
försänkt
upptagen
fördjupad i
upptagen av
sysselsatt med
inne
försänkt i

Alla synonymer går att klicka på.