menu dblex
fördömande
substantiv
ogillande
kritik

Alla synonymer går att klicka på.