menu dblex
ogillande
adjektiv
missnöjd
grinig
ogillande
substantiv
kritik
anmärkning
förebråelse
klander
tadel
avståndstagande
fördömande
misshag
onåd
avslag
impopularitet
missnöje

Alla synonymer går att klicka på.