menu dblex
fördärvlig
adjektiv
fördärvbringande
skadlig
farlig
ohälsosam
menlig
osund
giftig
ond
olycksbringande
fatal
olycklig
ödesdiger
ödeläggande

Alla synonymer går att klicka på.