menu dblex
menlig
adjektiv
skadlig
ofördelaktig
ohälsosam
dålig
farlig
fördärvlig
ogynnsam
vådlig
negativ
detrimentär
I uttryck
menlig för hälsan

Alla synonymer går att klicka på.