menu dblex
förbida
verb
invänta
vänta på
avvakta
bida
vänta

Alla synonymer går att klicka på.