menu dblex
bida
verb
vänta
bida sin tid
avvakta
se tiden an
förbida
dröja
emotse
stanna

Alla synonymer går att klicka på.