menu dblex
föranlåta
verb
föranleda
förorsaka
framkalla
medföra
bringa
förmå
motivera
nödsaka

Alla synonymer går att klicka på.