menu dblex
föra vidare
verb
fortplanta
utsprida
sprida
breda

Alla synonymer går att klicka på.