menu dblex
föra bort
verb
bortföra
enlevera
kidnappa
leda bort
avlägsna
evakuera
röva bort
fjärma
flytta
ta bort
anföra
hämta
ta med

Alla synonymer går att klicka på.