menu dblex
få grepp om
verb
sätta sig in i
greppa
komma till rätta med

Alla synonymer går att klicka på.