menu dblex
greppa
verb
ta tag i
gripa tag i
taga
fatta
begripa
få klart för sig
få grepp om

Alla synonymer går att klicka på.