menu dblex
fängsel
substantiv
boja
band
fjättrar
bojor
fängelse
galler

Alla synonymer går att klicka på.