menu dblex
boja
substantiv
band
bindsle
kedja
ok
tvång
förtryck
länk
fjättrar
klave
hälla
fängsel
bindsel
fångenskap
kätting
black
fjätter
järn
handklovar
Se även
bojor

Alla synonymer går att klicka på.