menu dblex
excerpera
verb
göra utdrag
transumera
samla
sammandra
citera
förkorta
plocka ut
sammanställa

Alla synonymer går att klicka på.