menu dblex
ensamrätt
substantiv
privilegium
monopol
patent
koncession
uteslutanderätt
copyright
I uttryck
ensamrätt till uppfinning
med ensamrätt

Alla synonymer går att klicka på.