menu dblex
elastisk bestämmelse
substantiv
kautschukparagraf

Alla synonymer går att klicka på.