menu dblex
kautschukparagraf
substantiv
elastisk bestämmelse
gummiparagraf
tänjbar paragraf

Alla synonymer går att klicka på.