menu dblex
eftersätta
verb
försumma
åsidosätta
missgynna
ringakta
strunta i
diskriminera
Se även
eftersättas

Alla synonymer går att klicka på.