menu dblex
missgynna
verb
eftersätta
diskriminera
försumma
behandla styvmoderligt
diskriminera mot
vara orättvis mot

Alla synonymer går att klicka på.