menu dblex
eftersända
verb
efterskicka
skicka efter
vidarebefordra
returnera
ändra adressen på

Alla synonymer går att klicka på.