menu dblex
vidarebefordra
verb
meddela
överföra
eftersända

Alla synonymer går att klicka på.