menu dblex
dorsk
adjektiv
trög
dåsig
slö
lat
sömnig
livlös
matt
motsträvig
slapp
gensträvig
motvillig
ogen

Alla synonymer går att klicka på.