menu dblex
motvillig
adjektiv
motsträvig
ovillig
gensträvig
motspänstig
obstinat
istadig
ogin
ohågad
olustig
avvisande

Alla synonymer går att klicka på.