menu dblex
dissertation
substantiv
doktorsavhandling
gradualavhandling

Alla synonymer går att klicka på.