menu dblex
doktorsavhandling
substantiv
gradualavhandling
dissertation

Alla synonymer går att klicka på.