menu dblex
dignitär
substantiv
överhetsperson
pamp
storman
magnat
storgubbe
höjdare
eminens
hög ämbetsman
rangsperson

Alla synonymer går att klicka på.