menu dblex
diagnostisera
verb
bestämma
utröna
sondera
analysera
namnge
ställa diagnos
Alternativ stavning
diagnosticera

Alla synonymer går att klicka på.