menu dblex
brått
adverb
bråd
bråttom
brådskande
överhängande
hastande
jäktigt
snärjigt
I uttryck
ha brått

Alla synonymer går att klicka på.