menu dblex
hastande
adjektiv
bråd
brått

Alla synonymer går att klicka på.