menu dblex
bokstavstrogen
adjektiv
ordagrann
bokstavlig
exakt
pedantisk
Se även
bokstavstroget

Alla synonymer går att klicka på.