menu dblex
ordagrann
adjektiv
trogen
bokstavlig
riktig
slavisk
exakt
lik
egentlig
bokstavstrogen
verbal
likalydande
Se även
ordagrant
I uttryck
ordagrann formulering

Alla synonymer går att klicka på.