menu dblex
bjuda om
verb
truga

Alla synonymer går att klicka på.