menu dblex
bjälke
substantiv
balk
stock
sparre
bom
arkitrav
sträva
triglyf
ås
sliper
syll

Alla synonymer går att klicka på.