menu dblex
arkitrav
substantiv
balk
bjälke

Alla synonymer går att klicka på.