menu dblex
bida sin tid
verb
vänta
bida
se tiden an

Alla synonymer går att klicka på.