menu dblex
bevilja rabatt
verb
rabattera

Alla synonymer går att klicka på.